Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest niedziela, 5 grudzień 2021    Zegar 03:33:21

Inwestycje

Galeria

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

tel. 52 58-70-400, 52 58-70-401
fax 52 58-70-407
e-mail: gmina@sicienko.pl
www: www.sicienko.pl

NIP: 953-10-23-659
Regon: 000547023

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Sicienku:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Pomoc finansowa na zakup podręczników
i materiałów dydaktycznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Sicienko

____________________________________________________________________________________________


KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:

a) uczniom klas I - III oraz V szkoły podstawowej,
u których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 539 zł netto (dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej) lub 456 zł netto (dotyczy uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej)


b) uczniom:

 • - słabowidzącym,
 • - niesłyszącym,
 • - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych, tj. materiałów wykorzystywanych przez nauczycieli w procesie kształcenia (książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w Edukacji przedszkolnej).

 

KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANOWANIA:

a) kryterium dochodowe (dochód na członka rodziny):
a. 539 zł – dla uczniów klasy I szkoły podstawowej,
b. 456 zł netto – dla uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej,


b) decyzja dyrektora szkoły – w przypadku uczniów niespełniających kryterium dochodowego 456 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp.).


Liczba uczniów mogących otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie z klas objętych programem.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

a) do 225 zł:

 •  - uczniowie klas I – III szkoły podstawowej, w tym uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej),
 • -  uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – z klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.

 

b) do 325 zł:

 •  - uczniowie klasy V,
 • -  uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) – z klas IV – VI szkoły podstawowej;

 

c) do 350 zł:

 • - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) – z klas I-III gimnazjum;

 

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • - Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 •  - W terminie do 6 września 2013 roku należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014,
 • - Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • - W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 • - W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • - W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • -  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – zamiast zaświadczenia wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 • - Podstawą do wypłaty dofinansowania jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

 

Dodatkowych informacji na dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać w szkołach:
Zespół Szkół w Sicienku, tel. 52 5870569
Zespół Szkół w Wojnowie, tel. 52 5870566
Szkoła Podstawowa w Kruszynie, tel. 52 3815106
Szkoła Podstawowa w Samsiecznie, tel. 52 5828933
Szkoła Podstawowa w Strzelewie, tel. 52 5831780
Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie, tel. 52 3815486

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 818)
 


wróć

Kalendarium imprez

Grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia