Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest niedziela, 5 grudzień 2021    Zegar 03:37:26

Inwestycje

Galeria

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

tel. 52 58-70-400, 52 58-70-401
fax 52 58-70-407
e-mail: gmina@sicienko.pl
www: www.sicienko.pl

NIP: 953-10-23-659
Regon: 000547023

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Sicienku:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

Wyprawka szkolna 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 -
pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Sicienko


1. KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:
a) uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej,
b) uczniom:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabo słyszącym,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjów.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

2. KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:
a) kryterium dochodowe: pomocy udziela się uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto,
b) decyzja dyrektora szkoły (poza kryterium dochodowym) – pomocy udziela się uczniom niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe).
Liczba uczniów mogących otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej liczby uczniów w gminie z klas objętych programem.
c) niepełnosprawność – pomocy udziela się uczniom klas II-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum wymienionym w punkcie 1b, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

3. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
a) do 225 zł:
- uczniowie klas II i III szkoły podstawowej, w tym uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej),
- uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – z klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.
b) do 325 zł:
- uczniowie klasy VI,
- uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) – z klas IV – VI szkoły podstawowej;
c) do 350 zł:
- uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej) – z klas I-III gimnazjum;

4. JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
- Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
- W terminie do 5 września 2014 roku należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015,
- Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnisprawnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, u którego dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) – zamiast zaświadczenia wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
- Podstawą do wypłaty dofinansowania jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów dydaktycznych.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania oraz wzory wniosków można uzyskać w szkołach:
Zespół Szkół w Sicienku, tel. 52 5870569
Zespół Szkół w Wojnowie, tel. 52 5870566
Szkoła Podstawowa w Kruszynie, tel. 52 3815106
Szkoła Podstawowa w Samsiecznie, tel. 52 5828933
Szkoła Podstawowa w Strzelewie, tel. 52 5831780
Szkoła Podstawowa w Trzemiętowie, tel. 52 3815486

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1024)
 


wróć

Kalendarium imprez

Grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia