Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest środa, 27 październik 2021    Zegar 08:21:16

Regulamin Turnieju

REGULAMIN Turnieju sołectw

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy w Sicienku i Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku.

§ 2
1. Zawody rozgrywane są w 17 dyscyplinach sportowych:
1) 4 drużynowe:
- siatkówka plażowa sąsiedzko – rodzinna,
- tenis stołowy – kobiety,
- tenis stołowy – mężczyźni,
- drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”.

2) 13 indywidualnych:
- dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki unihokeja,
- strzelanie z łuku - kobiety,
- strzelanie z łuku - mężczyźni,
- rzut kołem hula-hop - kobiety,
- skoki obunóż przez hula-hop - kobiety,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego - kobiety,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego- mężczyźni ,
- jazda sprawnościowa na rowerze - kobiety,
- jazda sprawnościowa na rowerze - mężczyźni,
- PSZOK – „Wielki Szlem”,
- „złota bramka”,
- „strong man” - mężczyźni,
- „powrót żniwiarza”.

§ 3
1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy Sołectw z terenu gminy Sicienko, którzy co najmniej w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem § 11 ust.2.
2. Uczestnik zawodów może reprezentować tylko Sołectwo, którego jest mieszkańcem.
3. Kapitanem każdej drużyny jest Sołtys.
4. W konkurencjach indywidualnych Sołectwo reprezentuje 1 osoba, odpowiednio kobieta lub mężczyzna.
5. Zmian zawodników na liście startowej w poszczególnych konkurencjach może dokonać kapitan drużyny najpóźniej w dniu zawodów, ale przed ich oficjalnym rozpoczęciem.

§ 4
Drużyny – Sołectwa mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

 

§ 5
1. By zostać sklasyfikowaną reprezentacja Sołectwa musi wziąć udział przynajmniej w 8 dowolnych konkurencjach.
2. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w 5 konkurencjach – 2 drużynowych i 3 indywidualnych.
3. Sołtys może wystąpić w większej ilości konkurencji, jeśli równocześnie spełnia warunki Regulaminu dla danej konkurencji.

§ 6
1. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania konkurencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
2. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Wójt Gminy, Sędzia główny i Sekretarze zawodów.

Rozdział II
Zasady punktacji

§ 7
1. We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:
- I miejsce – 20 pkt.,
- II miejsce – 19 pkt.,
- III miejsce – 18 pkt.,
i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujących.
2. Dogrywkę przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach zawodnicy, którzy uzyskali ten sam wynik, otrzymują równą ilość punktów do klasyfikacji liczoną dla miejsca wyższego (np. 2 zawodników uplasowało się na IV miejscu i otrzymują każdy po 17 pkt. a następny zawodnik zostaje sklasyfikowany na VI pozycji i otrzymuje 15 pkt.)

§ 8
1. Zawodnik zdyskwalifikowany w danej konkurencji i który nie ukończył konkurencji lub naruszył jej regulamin zajmuje ostatnie miejsce i otrzymuje 5 punktów.
2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

§ 9
W przypadku stosowania punktów karnych 1 pkt. karny równy jest 1 sekundzie.


Rozdział III
Poszczególne konkurencje

Siatkówka plażowa sąsiedzko - rodzinna
§ 11
1. Drużyna liczy co najmniej 4 osoby.
2. Na boisku muszą znajdować się 4 osoby – 2 kobiety i 2 mężczyzn, w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna powyżej 35 roku życia. Pozostali zawodnicy (kobieta i mężczyzna) muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu rozgrywek eliminacyjnych. Drużyna zdekompletowana będzie zdyskwalifikowana.
3. Eliminacje i turniej główny rozgrywane są przed Turniejem Sołectw
(z udziału w eliminacjach zwolniony jest ubiegłoroczny zwycięzca w tej dyscyplinie):
a) eliminacje rozgrywane są w 3 grupach systemem każdy z każdym,
b) podziału na grupy dokonuje się poprzez losowanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sicienku w wyznaczonym terminie,
c) rozgrywa się po 2 sety do 21 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set,
w którym gra się do 15 punktów,
d) punkty liczy się następująco:
– za mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt. otrzymuje zwycięzca,
– za mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt. otrzymuje zwycięzca, 1 pkt. otrzymuje zwyciężony,
e) o zwycięstwie w grupie decyduje ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
f) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku,
g) zwycięzcy grup przechodzą do fazy finałowej.
4. Podczas fazy finałowej rozgrywane są dwa półfinały. O podziale na grupy decyduje losowanie. Gra się 2 sety do 21 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set, w którym gra się do 15 punktów. Zwycięzcy rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny z 2 miejsc grają mecz o III miejsce.
5. Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo V,
b) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VIII,
c) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo XI,
i dalej odpowiednio…
6. W przypadku, gdy w konkurencji nie będzie brał udziału ubiegłoroczny zwycięzca w tej dyscyplinie w fazie finałowej zwycięzcy grup toczą rozgrywki o medale systemem każdy z każdym zgodnie z zasadami obowiązującymi w fazie eliminacyjnej.
Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a)      drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo IV,
b)      drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VII,
c)      drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo X,
i dalej odpowiednio…

 

Tenis stołowy
§ 12
1. Konkurencja rozgrywana jest przed Turniejem Sołectw.
2. Drużyna składa się z 2 zawodników – tzw. pierwszej i drugiej rakiety.
a) zawodnicy ustalają między sobą, kto w jakim meczu reprezentuje sołectwo,
b) nie dopuszcza się dokonywania zmian w trakcie meczu,
c) zawodnik będący tzw. drugą rakietą musi rozegrać co najmniej 1 mecz w fazie zasadniczej.
3. Rozgrywka w fazie zasadniczej toczy się w dwóch grupach A i B systemem każdy z każdym. O podziale na grupy decyduje losowanie, które odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji. Podczas losowania obecny musi być Kapitan reprezentacji lub wytypowany zawodnik.
4. Mecze toczą się do dwóch wygranych setów, set do 11 punktów lub do 2 punktów przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set wg tych samych zasad.
5. W trakcie meczu każdy zawodnik wykonuje po 2 serwy. Wyjątek stanowi tzw. „gra na przewagi” na koniec seta. Wówczas zawodnicy wykonują po 1 serwie.
O pierwszym serwisie decyduje uzgodnienie lub losowanie.
6. Za zwycięstwo w pojedynku otrzymuje się 2 punkty meczowe.
7. O miejscu w fazie zasadniczej decyduje:
a) ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
b) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.
8. Cztery najlepsze drużyny w grupie awansują do ćwierćfinału. Tutaj obowiązuje system pucharowy:
1) A1-B4
2) A2-B3
3) A3-B2
4) A4-B1
9. Zwycięzcy meczów przechodzą do półfinałów i rozgrywają je wg zasady:
1 – 3
2 – 4.
10. Zwycięzcy półfinałów rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny przegrane grają mecz o III miejsce.
11. Drużyny, które poniosły porażkę w ćwierćfinałach rozgrywają mecze o miejsca V-VIII analogicznie jak w półfinałach i finałach, czyli przegrany z 1 gra z przegranym z 3, a przegrany z 2 z przegranym z 4 pary ćwierćfinałowej. Następnie zwycięzcy tych dwu meczów grają mecz o V miejsce, natomiast przegrani o VII.
12. Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
d) drużyny z 5 miejsc w grupach – ex aequo IX,
e) drużyny z 6 miejsc w grupach – ex aequo XI,
f) drużyny z 7 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
13. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.
14. Organizatorzy zapewniają stoły i piłki. Zawodnik powinien posiadać swoją własną „szczęśliwą” rakietę.


Drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”
§ 13
1. Drużyna liczy 3 osoby dowolnej płci.
2. Drużyna stojąc razem na dwóch nartach musi jak najszybciej pokonać tor o długości 30 m. Czas mierzony jest od linii startu do momentu przekroczenia przez drużynę mety końcówkami nart.
3. W razie upadku któregoś z zawodników bieg można kontynuować, ale w kompletnym składzie.
4. Nieukończenie biegu dyskwalifikuje drużynę.
5. Zawodnicy startują w grupach 2-drużynowych. O podziale na grupy decyduje losowanie.
6. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy biegów w grupach oraz drużyny z najlepszymi czasami (łącznie 8 drużyn).
7. W ćwierćfinale parami startują kolejno drużyna z najlepszym czasem z drużyną z najgorszym czasem i dalej odpowiednio.
8. W półfinałach startują po 2 drużyny na zasadach określonych w pkt. 6 i 7. Zwycięzcy rywalizują w finale o I miejsce, natomiast przegrani o III miejsce w Turnieju.
9. Drużyny, które odpadły w ćwierćfinałach zajmują miejsca zgodnie z uzyskanym czasem kolejno od V do VIII. Pozostałe drużyny zajmują zgodnie z uzyskanym czasem kolejne miejsca począwszy od IX.
10. Bieg powinien przebiegać harmonijnie i płynnie. Uszkodzenie sprzętu skutkuje dyskwalifikacją.
11. Bieg uważa się za zakończony, gdy cała drużyna przekroczy linię mety.


Dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki unihokeja
§ 14
1. W konkurencji startuje Sołtys. W szczególnych przypadkach losowych zastąpić może go członek Rady Sołeckiej, wówczas jednak zdobytą przez niego ilość punktów zmniejsza się o 3.
2. W konkursie oddaje się:
a) 5 strzałów piłką nożną do bramki z odległości 5 m,
b) 5 rzutów piłką ręczną do bramki z odległości 7 m,
3. Za każdy celny rzut i strzał zawodnik otrzymuje po 1 pkt.
4. O kolejności decyduje suma punktów.


Strzelanie z łuku
§ 15
1. Zawodnicy oddają 3 strzały próbne.
2. W konkursie oddaje się 2 serie po 5 strzałów.
3. Odległość między linią strzału a tarczą wynosi 10 m.


Rzut kołem hula-hop
§ 16
1. Konkurencja polega na rzucie kołem hula-hop na drążek umieszczony na wysokości ok. 2 m.
2. Odległość między linią rzutu a podstawą drążka wynosi 6 m.
3. Zawodniczki oddają 3 rzuty próbne.
4. W konkursie oddaje się 3 serie po 5 rzutów.
5. Do punktacji zalicza się tylko te koła hula-hop, które wiszą na drążku po oddaniu wszystkich rzutów.


Skoki obunóż przez koła hula-hop
§ 17
1. Konkurencja polega na pokonaniu toru składającego się z 15 kół hula-hop w jak najkrótszym czasie.
2. Koła hula-hop ułożone są w dwóch rzędach. Zawodniczka musi wskakiwać obunóż do każdego koła kolejno naprzemian raz w rzędzie prawym raz w lewym. Pokonując tor należy wskoczyć obunóż do 1 koła i wyskoczyć również obunóż z ostatniego koła.
3. Czas zaczyna się liczyć od punktu startu położonego 5 m przed torem i zatrzymuje się po jego pokonaniu i powrocie na linię startu.
4. Do punktacji liczona jest dokładność i czas pokonania toru.
5. Punkty karne liczy się następująco:
a) za podpórkę – dodaje się 1 pkt.,
b) za zmianę kolejności kół, do których należy wskoczyć – dodaje się 2 pkt.,
c) za upadek – dodaje się 2 pkt.
6. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
7. Osoba, która nie pokonała wyznaczonego toru skacząc obunóż, zostaje zdyskwalifikowana.
8. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.


Strzelanie z karabinka pneumatycznego
§ 18
1. W konkursie oddaje się 13 strzałów w 3 seriach: 3, 5, 5.
2. Do punktacji liczy się 10 najlepszych strzałów.
3. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
4. Odległość do tarczy wynosi 5 m.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

 

Jazda sprawnościowa na rowerze.
§ 19
1. Konkurencja polega na przejeździe przez tor przeszkód w jak najkrótszym czasie.
2. Do punktacji liczona jest dokładność i czas pokonania toru.
3. Punkty karne liczy się następująco:
a) za podpórkę lub potrącenie przeszkody – dodaje się 1 pkt.,
b) za upadek lub przewrócenie przeszkody – dodaje się 4 pkt.
4. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.


PSZOK - „Wielki Szlem”
§ 20

1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na zaserwowaniu piłki tenisowej w taki sposób, by trafić do jednego z 5 umieszczonych na stelażach worków.
3. Zawodnicy mogą wykonać 3 serwy próbne.
4. W konkursie wykonuje się 33 serwy zza linii wyznaczającej pole do tenisa ziemnego (z linii serwu) z prawej na lewą stronę kortu.
5. Technika serwu jest dowolna.
6. Jeśli piłka trąci siatkę (net), a trafi do worka, uderzenie takie jest zaliczane.
7. Worki - cel serwu - rozmieszczone są za siatką w polu odbicia serwisu.
8. Za trafienie do odpowiedniego worka można uzyskać 1,2 lub 3 punkty.
9. Jeżeli zawodnikowi uda się trafić chociaż po 1 piłce do każdego z worków zdobywa Wielkiego Szlema i liczba wszystkich zdobytych przez niego punktów podwaja się.
10. Do punktacji liczy się to, co jest w worku.
11. Wynik sprawdzany jest po wykonaniu przez zawodnika wszystkich serii serwów.
12. Zwycięzcą konkurencji zostaje osoba, która uzyska największą ilość punktów.
13. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.
14. W przypadku konieczności rozegrania dogrywki zawodnicy wykonują po 3 serwy.


„Złota bramka”
§ 21
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Zawodnicy strzelają piłką nożną do bramki unihokeja z odległości 7 m.
3. Każdy oddaje po jednym strzale. Strzelenie bramki kwalifikuje do następnej fazy pojedynku.
a) jeśli spośród zawodników startujących w pierwszej serii trafi do bramki tylko jeden zawodnik – zostaje zwycięzcą, a pozostali uczestniczą w dogrywce o miejsca II i III w dalszym ciągu wg zasad „złotej bramki”,
b) w przypadku, gdy po pierwszej serii strzałów żaden z zawodników nie trafi do bramki, konkurs rozpoczyna się jakby od nowa,
c) jeżeli w pierwszej serii do bramki trafi kilku zawodników, wówczas walczą o najwyższe lokaty w kolejnej kolejce.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.


„Strong man”
§ 22
1. Konkurencja polega na czterokrotnym przerzuceniu koła od kombajnu w jak najkrótszym czasie.
2. Czas zaczyna się liczyć od punktu startu położonego 5 m przed kołem i zatrzymuje się po czterokrotnym przerzuceniu koła i powrocie na linię startu.
3. Koło winno wykonać po podniesieniu pełen przerzut o 180º i opaść na ziemię. Dopiero po dotknięciu przez koło całym obwodem podłoża zawodnik może podnieść je kolejny raz.


„Powrót żniwiarza”
§ 23
1. Drużyna wystawia 1 osobę – kobietę lub mężczyznę.
2. Zawodnik musi posiadać i okazać się przed startem prawem jazdy na ciągnik kat. T.
3. Do punktacji liczony jest czas i dokładność pokonania toru.
4. Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód:
a) przeskoczenie kolejno 3 płotków lekkoatletycznych / balotów,
b) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
c) ułożenie w równe słupki po 10 sztuk monet o nominałach 0,50; 1 i 2 zł,
d) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
e) precyzyjne przelanie 0,5 l wody do 4 literatek,
f) pokonanie toru złożonego z 8 kół hula-hop,
g) pokonanie basenu strażackiego.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
6. Punkty karne liczy się następująco:
a) za przewrócenie płotka – 3 pkt.,
b) za każdy błędnie ułożony słupek monet (wymieszanie nominałów) dodaje się 2 pkt.,
c) za każdą nienapełnioną całkowicie literatkę dodaje się 2 pkt.,
g) za nadepnięcie, naskoczenie na koło hula-hop lub przewrócenie się dodaje się 5 pkt.,
h) za wskoczenie na rusztowanie basenu dodaje się 10 pkt.,
i) dopuszczalne jest podparcie się o rusztowanie basenu jedną ręką. Użycie dwóch rąk karane jest 5 pkt.
7. W przypadku ominięcia któregokolwiek z płotków lub któregokolwiek z kół hula-hop należy tory te pokonać ponownie, by uznać przeszkodę za zaliczoną.
8. Z uwagi na lekkość konstrukcji basenu zabronione jest wskakiwanie na jego rusztowanie.
9. Pominięcie którejkolwiek z przeszkód oznacza dyskwalifikację zawodnika.
10. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.
 


Kalendarium imprez

Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia