Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest poniedziałek, 26 lipiec 2021    Zegar 06:46:39

Regulamin Turnieju

REGULAMIN
Turnieju Sołectw

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy w Sicienku i Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku.

§ 2
1. Zawody rozgrywane są w 16 dyscyplinach sportowych:
1) 3 drużynowe:
- siatkówka sąsiedzko – rodzinna,
- drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”,
- wyścig pontonem/kajakiem.

2) 13 indywidualnych:
- dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki unihokeja,
- strzelanie z łuku - kobiety,
- strzelanie z łuku - mężczyźni,
- rzut kołem hula-hop - kobiety,
- skoki obunóż przez hula-hop - kobiety,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego - kobiety,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego- mężczyźni ,
- jazda sprawnościowa na rowerze - kobiety,
- jazda sprawnościowa na rowerze - mężczyźni,
- „puszczanie kaczki”,
- „złota bramka”,
- „strong man” - mężczyźni,
- „powrót żniwiarza”.

§ 3
1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy Sołectw z terenu gminy Sicienko, którzy co najmniej w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem § 11.
2. Uczestnik zawodów może reprezentować tylko Sołectwo, którego jest mieszkańcem.
3. Kapitanem każdej drużyny jest Sołtys.
4. W konkurencjach indywidualnych Sołectwo reprezentuje 1 osoba, odpowiednio kobieta lub mężczyzna.

§ 4
Drużyny – Sołectwa mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

§ 5
1. By zostać sklasyfikowaną reprezentacja Sołectwa musi wziąć udział przynajmniej w 8 dowolnych konkurencjach.
2. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w czterech konkurencjach.
3. Sołtys może wystąpić w większej ilości konkurencji, jeśli równocześnie spełnia warunki Regulaminu dla danej konkurencji.
§ 6
1. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania konkurencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
2. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Wójt Gminy, Sędzia główny i Sekretarz zawodów.

Rozdział II
Zasady punktacji

§ 7
1. We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:
- I miejsce – 20 pkt.,
- II miejsce – 19 pkt.,
- III miejsce – 18 pkt.,
i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujących.
2. Dogrywkę przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach zawodnicy, którzy uzyskali ten sam wynik, otrzymują równą ilość punktów do klasyfikacji liczoną dla miejsca wyższego (np. 2 zawodników uplasowało się na IV miejscu i otrzymują każdy po 17 pkt. a następny zawodnik zostaje sklasyfikowany na VI pozycji i otrzymuje 15 pkt.)

§ 8
1. Zawodnik zdyskwalifikowany w danej konkurencji i który nie ukończył konkurencji lub naruszył jej regulamin zajmuje ostatnie miejsce i otrzymuje 5 punktów.
2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

§ 9
W przypadku stosowania punktów karnych 1 pkt. karny równy jest 1 sekundzie.


Rozdział III
Poszczególne konkurencje

Siatkówka sąsiedzko - rodzinna
§ 11
1. Drużyna liczy co najmniej 4 osoby.
2. Na boisku muszą znajdować się 4 osoby – 2 kobiety i 2 mężczyzn, w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna powyżej 35 roku życia. Pozostali zawodnicy (kobieta i mężczyzna) muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu rozgrywek eliminacyjnych Drużyna zdekompletowana będzie zdyskwalifikowana.
3. Turniej główny poprzedzają eliminacje rozgrywane przed Turniejem Sołectw
(z udziału w eliminacjach zwolniony jest gospodarz Turnieju Sołectw):
a) eliminacje rozgrywane są w 2 grupach systemem każdy z każdym,
b) podziału na grupy dokonuje się poprzez losowanie,
c) rozgrywa się po 2 sety do 21 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set,
w którym gra się do 15 punktów,
d) punkty liczy się następująco:
– za mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt. otrzymuje zwycięzca,
– za mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt. otrzymuje zwycięzca, 1 pkt. otrzymuje zwyciężony,
e) o zwycięstwie w grupie decyduje ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
f) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku,
g) zwycięzcy grup przechodzą do fazy finałowej.
4. Podczas fazy finałowej rozgrywane są dwa półfinały. O podziale na grupy decyduje losowanie. Gra się 2 sety do 21 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set, w którym gra się do 15 punktów. Zwycięzcy rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny z 2 miejsc grają mecz o III miejsce.
5. Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo - V,
b) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VIII,
c) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo XI
i dalej odpowiednio…

6. W przypadku, gdy w konkrencji nie będzie brał udziału ubiegłoroczny zwycięzca w tej dyscyplinie w fazie finałowej zwycięzcy grup toczą rozgrywki o medale systemem każdy z każdym zgodnie z zasadami obowiązującymi w fazie eliminacyjnej.

Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:

a) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo - IV,
b) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VII,
c) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo X
i dalej odpowiednio…

Drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”
§ 12
1. Drużyna liczy 3 osoby dowolnej płci.
2. Drużyna stojąc razem na dwóch nartach musi jak najszybciej pokonać tor o długości 30 m. Czas mierzony jest od linii startu do momentu przekroczenie przez drużynę mety końcówkami nart.
3. W razie upadku któregoś z zawodników bieg można kontynuować, ale w kompletnym składzie.
4. Nieukończenie biegu dyskwalifikuje drużynę.
5. Zawodnicy startują w grupach 3-drużynowych. O podziale na grupy decyduje losowanie.
6. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy biegów w grupach oraz drużyny z najlepszymi czasami (łącznie 8 drużyn).
7. W ćwierćfinale parami startują kolejno drużyna z najlepszym czasem z drużyną
z najgorszym czasem i dalej odpowiednio.
8. W półfinałach startują po 2 drużyny na zasadach określonych w pkt. 6 i 7. Zwycięzcy rywalizują w finale o I miejsce, natomiast przegrani o III miejsce w Turnieju.
9. Drużyny, które odpadły w ćwierćfinałach zajmują miejsca zgodnie z uzyskanym czasem kolejno od V do VIII. Pozostałe drużyny zajmują zgodnie z uzyskanym czasem kolejne miejsca począwszy od IX.
10. Bieg powinien przebiegać harmonijnie i płynnie. Uszkodzenie sprzętu skutkuje dyskwalifikacją.
11. Bieg uważa się za zakończony, gdy cała drużyna przekroczy linię mety.


Wyścig kajakiem
§ 13
1. Drużyna liczy 2 osoby dowolnej płci.
2. W ramach konkurencji:
a) obaj zawodnicy startują z wyznaczonego punktu,
b) zawodnicy zakładają kamizelki; ten który będzie płynął kajakiem zabiera wiosło;
c) zawodnik z wiosłem wsiada do kajaka, drugi zawodnik może mu pomóc w tych czynnościach,
d) drugi zawodnik pozostaje na brzegu,
e) pierwszy zawodnik wypływa w głąb jeziora do momentu naciągnięcia liny łączącej kajak ze słupem umocowanym na brzegu,
f) naciągnięcie liny jest znakiem dla drugiego zawodnika do chwycenia liny
i rozpoczęcia przyciągania kajaka na brzeg; pierwszy zawodnik może mu w tym pomóc używając wioseł,
g) po dopłynięciu do brzegu zawodnicy muszą dobiec do wyznaczonego punktu, w którym muszą odłożyć wiosło i kamizelki a następnie dobiec do mety.
3. Czas zaczyna się liczyć od punktu startu i zatrzymuje po przekroczeniu przez zawodników linii mety.
4. Jeśli któryś z zawodników nie włoży kamizelki, lub jej nie zapnie przed wypłynięciem na jezioro, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
5. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska najlepszy czas.

Dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki unihokeja
§ 14
1. W konkurencji startuje Sołtys. W szczególnych przypadkach losowych zastąpić może go członek Rady Sołeckiej.
2. W konkursie oddaje się
a) 5 strzałów piłką nożną do bramki z odległości 5 m,
b) 5 rzutów piłką ręczną do bramki z odległości 7 m,
3. Za każdy cel rzut i strzał zawodnik otrzymuje po 1 pkt.
4. O kolejności decyduje suma punktów.

Strzelanie z łuku
§ 15
1. Zawodnicy oddają 3 strzały próbne.
2. W konkursie oddaje się 2 serie po 5 strzałów.
3. Odległość między linią strzału a tarczą wynosi 10 m.

Rzut kołem hula-hop
§ 16
1. Konkurencja polega na rzucie kołem hula-hop na drążek umieszczony na wysokości ok. 2 m.
2. Odległość między linią rzutu a podstawą drążka wynosi 6 m.
3. Zawodniczki oddają 3 rzuty próbne.
4. W konkursie oddaje się 3 serie po 5 rzutów.
5. Do punktacji zalicza się tylko te koła hula-hop, które wiszą na drążku po oddaniu wszystkich rzutów.

Skoki obunóż przez koła hula-hop
§ 17
1. Konkurencja polega na pokonaniu toru składającego się z 15 kół hula-hop w jak najkrótszym czasie.
2. Koła hula-hop ułożone są w dwóch rzędach. Zawodniczka musi wskakiwać obunóż do każdego koła kolejno naprzemian raz w rzędzie prawym raz w lewym. Pokonując tor należy wskoczyć obunóż do 1 koła i wyskoczyć również obunóż z ostatniego koła.
3. Czas zaczyna się liczyć od punktu startu położonego 5 m przed torem i zatrzymuje się po jego pokonaniu i powrocie na linię startu.
4. Do punktacji liczona jest dokładność i czas pokonania toru.
5. Punkty karne liczy się następująco:
a) za podpórkę – dodaje się 1 pkt.,
b) za zmianę kolejności kół, do których należy wskoczyć – dodaje się 2 pkt.,
c) za upadek – dodaje się 2 pkt.
6. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
7. Osoba, która nie pokonała wyznaczonego toru skacząc obunóż, zostaje zdyskwalifikowana.
8. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z karabinka pneumatycznego
§ 18
1. W konkursie oddaje się 13 strzałów w 3 seriach: 3, 5, 5.
2. Do punktacji liczy się 10 najlepszych strzałów.
3. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
4. Odległość do tarczy wynosi 5 m.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.


Jazda sprawnościowa na rowerze.
§ 19
1. Konkurencja polega na przejeździe przez tor przeszkód w jak najkrótszym czasie.
2. Do punktacji liczona jest dokładność i czas pokonania toru.
3. Punkty karne liczy się następująco:
a) za podpórkę lub potrącenie przeszkody – dodaje się 1 pkt.,
b) za upadek lub przewrócenie przeszkody – dodaje się 4 pkt.
4. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Puszczanie kaczki”
§ 20
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na rzuceniu kamienia na wodę w taki sposób, by odbił się od tafli wody jak najwięcej razy.
3. Zawodnik może wykonać 2 rzuty próbne.
4. W konkursie oddaje się 3 rzuty. Do punktacji liczona jest łączna suma „puszczonych kaczek” we wszystkich rzutach.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Złota bramka”
§ 21
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Zawodnicy strzelają piłką nożną do bramki unihokeja z odległości 7 m.
3. Każdy oddaje po jednym strzale. Strzelenie bramki kwalifikuje do następnej fazy pojedynku.
a) jeśli spośród zawodników startujących w pierwszej serii trafi do bramki tylko jeden zawodnik – zostaje zwycięzcą, a pozostali uczestniczą w dogrywce o miejsca II i III w dalszym ciągu wg zasad „złotej bramki”,
b) w przypadku, gdy po pierwszej serii strzałów żaden z zawodników nie trafi do bramki, konkurs rozpoczyna się jakby od nowa,
c) jeżeli w pierwszej serii do bramki trafi kilku zawodników, wówczas walczą o najwyższe lokaty w kolejnej kolejce.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.


„Strong man”
§ 22
1. Konkurencja polega na czterokrotnym przerzuceniu koła od kombajnu w jak najkrótszym czasie.
2. Czas zaczyna się liczyć od punktu startu położonego 5 m przed kołem i zatrzymuje się po czterokrotnym przerzuceniu koła i powrocie na linię startu.
3. Koło winno wykonać po podniesieniu pełen przerzut o 180º i opaść na ziemię. Dopiero po dotknięciu przez koło całym obwodem podłoża zawodnik może podnieść je kolejny raz.

„Powrót żniwiarza”
§ 23
1. Drużyna wystawia 1 osobę – kobietę lub mężczyznę.
2. Zawodnik musi posiadać i okazać się przed startem prawem jazdy na ciągnik kat. T.
3. Do punktacji liczony jest czas i dokładność pokonania toru.
4. Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód:
a) przeskoczenie kolejno 3 płotków lekkoatletycznych / balotów,
b) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
c) ułożenie w równe słupki po 10 sztuk monet o nominałach 0,50; 1 i 2 zł,
d) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
e) precyzyjne przelanie 0,5 l wody do 4 literatek,
f) pokonanie toru złożonego z 8 kół hula-hop,
g) pokonanie basenu strażackiego.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
6. Punkty karne liczy się następująco:
a) za przewrócenie płotka – 3 pkt.,
b) za każdy błędnie ułożony słupek monet (wymieszanie nominałów) dodaje się 2 pkt.,
c) za każdą nienapełnioną całkowicie literatkę dodaje się 2 pkt.,
d) za nadepnięcie, naskoczenie na koło hula-hop lub przewrócenie się dodaje się 5 pkt.,
e) za wskoczenie na rusztowanie basenu dodaje się 10 pkt.,
f) dopuszczalne jest podparcie się o rusztowanie basenu jedną ręką. Użycie dwóch rąk karane jest 5 pkt.
7. W przypadku ominięcia któregokolwiek z płotków lub któregokolwiek z kół hula-hop należy tory te pokonać ponownie, by uznać przeszkodę za zaliczoną.
8. Z uwagi na lekkość konstrukcji basenu zabronione jest wskakiwanie na jego rusztowanie.
9. Pominięcie którejkolwiek z przeszkód oznacza dyskwalifikację zawodnika.
10. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

 

(W Regulaminie uszczegółowiono i poprawiono zapisy dotyczące konkurencji - drużynowy bieg na nartach i wyścig kajakiem)


 


Kalendarium imprez

Lipiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia