Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest wtorek, 7 lipiec 2020    Zegar 00:47:27

Regulamin Turnieju

Regulamin do pobrania

REGULAMIN XIII Turnieju Sołectw w Mochlu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy w Sicienku i Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku.
§ 2
1. Zawody rozgrywane są w 16 dyscyplinach sportowych:
1) 4 drużynowych:
- siatkówka plażowa sąsiedzko – rodzinna,
- tenis stołowy – kobiety,
- tenis stołowy – mężczyźni,
- drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”.

2) 12 indywidualnych:
- strzelanie z łuku - kobiety,
- strzelanie z łuku - mężczyźni,
- rzut kołem hula-hop - kobiety,
- obsługa machiny oblężniczej,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego – kobiet,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego – mężczyźni,
- rzut podkową dla sołtysów,
- rzut podkową kategoria open,
- „złota bramka”,
- labirynt
- PSZOK „Wielki szlem”
- „powrót żniwiarza”.
§ 3
1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy Sołectw z terenu gminy Sicienko, którzy co najmniej w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, z wyjątkiem konkurencji – tenis stołowy i z zastrzeżeniem § 10 ust.2.
2. Uczestnik zawodów może reprezentować tylko Sołectwo, którego jest mieszkańcem.
3. Kapitanem każdej drużyny jest Sołtys.
4. W konkurencjach indywidualnych Sołectwo reprezentuje 1 osoba, odpowiednio kobieta lub mężczyzna.
5. Zmian zawodników na liście startowej w poszczególnych konkurencjach może dokonać kapitan drużyny najpóźniej w dniu zawodów. Listy zamykane są 10 min. przed rozpoczęciem Turnieju.
§ 4
Drużyny – Sołectwa mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
§ 5
1. By zostać sklasyfikowaną reprezentacja Sołectwa musi wziąć udział przynajmniej w 8 dowolnych konkurencjach.
2. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w 5 konkurencjach – 2 drużynowych i 3 indywidualnych.
3. Sołtys może wystąpić w większej ilości konkurencji, jeśli równocześnie spełnia warunki Regulaminu dla danej konkurencji.
§ 6
1. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania konkurencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
2. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Wójt Gminy, Sędzia główny i Sekretarz zawodów.

Rozdział II
Zasady punktacji
§ 7
1. We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:
- I miejsce – 20 pkt.,
- II miejsce – 19 pkt.,
- III miejsce – 18 pkt.,
i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujących, zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dogrywkę przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach zawodnicy, którzy uzyskali ten sam wynik, otrzymują równą ilość punktów do klasyfikacji liczoną dla miejsca wyższego (np. 2 zawodników uplasowało się na IV miejscu i otrzymują każdy po 17 pkt. a następny zawodnik zostaje sklasyfikowany na VI pozycji i otrzymuje 15 pkt.).
§ 8
1. Zawodnik zdyskwalifikowany w danej konkurencji i który nie ukończył konkurencji lub naruszył jej regulamin zajmuje ostatnie miejsce i otrzymuje 5 punktów, a w przypadku tenisa ziemnego 0 punktów.
2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.
§ 9
W przypadku stosowania punktów karnych 1 pkt. karny równy jest 1 sekundzie.


Rozdział III
Poszczególne konkurencje

Siatkówka plażowa sąsiedzko - rodzinna
§ 10
1. Drużyna liczy co najmniej 4 osoby.
2. Na boisku muszą znajdować się 4 osoby – 2 kobiety i 1 mężczyzna, którzy najpóźniej w dniu rozgrywek ukończyli 18 lat oraz 1 mężczyzna, który najpóźniej w dniu rozgrywek ukończył 35 lat.
3. Drużyna zdekompletowana będzie zdyskwalifikowana.
4. Eliminacje i turniej główny rozgrywane są przed Turniejem Sołectw:
a) eliminacje rozgrywane są w 3 grupach systemem każdy z każdym,
b) podziału na grupy dokonuje się poprzez losowanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sicienku w wyznaczonym terminie,
c) rozgrywa się po 2 sety do 15 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set,
w którym również gra się do 15 punktów,
d) punkty liczy się następująco:
– za mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt. otrzymuje zwycięzca,
– za mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt. otrzymuje zwycięzca, 1 pkt. otrzymuje zwyciężony,
e) o zwycięstwie w grupie decyduje ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
f) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku,
g) zwycięzcy grup przechodzą do fazy finałowej,
h) jako czwarta do fazy finałowej przechodzi najlepsza drużyna z drugich miejsc w grupie, o czym decyduje bilans punktów meczowych, a w przypadku ich równej ilości bilans punktów setowych, a następnie małych punktów. Przy nie dającej się rozstrzygnąć sytuacji drużyny z równą ilością punktów rozgrywają mecz barażowy.
5. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się przynajmniej 12 drużyn, następuje podział
w drodze losowania na 4 grupy eliminacyjne. Rozgrywka toczy się systemem każdy z każdym zgodnie z zasadami podanymi w § 10 pkt. 3 podpunkty c) – g).
6. Podczas fazy finałowej rozgrywane są dwa półfinały. O podziale na grupy decyduje losowanie. Gra się 2 sety do 15 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set, w którym również gra się do 15 punktów. Zwycięzcy rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny z 2 miejsc grają mecz o III miejsce.
7. Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) Przy 3 grupach:
aa) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo V,
bb) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VII,
cc) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo X,
i dalej odpowiednio…
b) Przy 4 grupach:
aa) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo V,
bb) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VII,
cc) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
8. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Tenis stołowy
§ 11
1. Konkurencja rozgrywana jest przed Turniejem Sołectw.
2. Drużyna składa się z 2 zawodników – tzw. pierwszej i drugiej rakiety. W konkurencji mogą startować osoby niepełnoletnie, ale pod opieką osoby dorosłej i za pisemną zgodą rodziców.
a) zawodnicy ustalają między sobą, kto w jakim meczu reprezentuje sołectwo,
b) nie dopuszcza się dokonywania zmian w trakcie meczu,
c) zawodnik będący tzw. drugą rakietą musi rozegrać co najmniej 1 mecz w fazie zasadniczej.
3. Rozgrywka w fazie zasadniczej toczy się w dwóch grupach A i B systemem każdy z każdym. O podziale na grupy decyduje losowanie, które odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji. Podczas losowania obecny musi być Kapitan reprezentacji lub wytypowany zawodnik.
4. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się przynajmniej 11 drużyn, następuje podział w drodze losowania na 3 grupy eliminacyjne. Rozgrywka w grupach toczy się systemem każdy z każdym.
5. Mecze toczą się do dwóch wygranych setów, set do 11 punktów lub do 2 punktów przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set wg tych samych zasad.
6. W trakcie meczu każdy zawodnik wykonuje po 2 serwy. Wyjątek stanowi tzw. „gra na przewagi” na koniec seta. Wówczas zawodnicy wykonują po 1 serwie.
O pierwszym serwisie decyduje uzgodnienie lub losowanie.
7. Za zwycięstwo w pojedynku otrzymuje się 2 punkty meczowe.
8. O miejscu w fazie zasadniczej decyduje:
a) ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych,
a następnie małych punktów,
b) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.
9. W przypadku podziału na 2 grupy cztery najlepsze drużyny w grupie awansują do ćwierćfinału.
W ćwierćfinale obowiązuje system pucharowy:
1) A1-B4
2) A2-B3
3) A3-B2
4) A4-B1
9a. W przypadku podziału na 3 grupy dwie najlepsze drużyny w grupie bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. O 7 i 8 miejsce rozgrywane są baraże między drużynami z 3 miejsc w grupach. W przypadku, gdy jedna z grup liczy więcej drużyn, niż dwie pozostałe, siódme miejsce premiujące awansem do ćwierćfinału zajmuje drużyna, która zajęła 3 miejsce w tej grupie, natomiast o ostatnie miejsce w ćwierćfinałach rozgrywany jest baraż między drużynami, które zajęły 3 miejsca w pozostałych 2 grupach.
W ćwierćfinałach obowiązuje następujący system:
1) A1-Zwyzięzca Barażu (ZB)
2) B1- II miejsce w Barażach lub A3
3) C1-B2
4) A2-C2
10. Zwycięzcy meczów przechodzą do półfinałów i rozgrywają je wg zasady:
1 – 3
2 – 4.
11. Zwycięzcy półfinałów rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny przegrane grają mecz o III miejsce.
12. Drużyny, które poniosły porażkę w ćwierćfinałach rozgrywają mecze o miejsca V-VIII analogicznie jak w półfinałach i finałach, czyli przegrany z 1 gra z przegranym z 3, a przegrany z 2 z przegranym z 4 pary ćwierćfinałowej. Następnie zwycięzcy tych dwu meczów grają mecz o V miejsce, natomiast przegrani o VII.
13. W przypadku podziału na 2 grupy drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) drużyny z 5 miejsc w grupach – ex aequo IX,
b) drużyny z 6 miejsc w grupach – ex aequo XI,
c) drużyny z 7 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
14. W przypadku podziału na 3 grupy drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) przegrany z barażu – IX miejsce,
b) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo X,
c) drużyny z 5 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
15. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.
16. Organizatorzy zapewniają stoły i piłki. Zawodnik powinien posiadać swoją własną „szczęśliwą” rakietę.

Drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”
§ 12
1. Drużyna liczy 3 osoby dowolnej płci.
2. Drużyna stojąc razem na dwóch nartach musi jak najszybciej pokonać tor o długości ok. 30 m. Czas mierzony jest od linii startu do momentu przekroczenia przez drużynę mety końcówkami nart.
3. W razie upadku któregoś z zawodników bieg można kontynuować, ale w kompletnym składzie.
4. Nieukończenie biegu dyskwalifikuje drużynę.
5. Zawodnicy startują w grupach 3-drużynowych. W przypadku zgłoszenia do konkurencji mniejszej liczby sołectw niż mnożnik liczby 3 – ostatnia grupa liczy 2 drużyny. O podziale na grupy decyduje losowanie.
6. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy biegów w grupach oraz drużyny z najlepszymi czasami (łącznie 8 drużyn).
7. W ćwierćfinale parami startują kolejno drużyna z najlepszym czasem z drużyną z najgorszym czasem i dalej odpowiednio.
8. W półfinałach startują po 2 drużyny na zasadach określonych w pkt. 6 i 7. Zwycięzcy rywalizują w finale o I miejsce, natomiast przegrani o III miejsce w Turnieju.
9. Drużyny, które odpadły w ćwierćfinałach zajmują miejsca zgodnie z uzyskanym czasem kolejno od V do VIII. Pozostałe drużyny zajmują zgodnie z uzyskanym czasem kolejne miejsca począwszy od IX.
10. Bieg powinien przebiegać harmonijnie i płynnie. Uszkodzenie sprzętu skutkuje dyskwalifikacją.
11. Bieg uważa się za zakończony, gdy cała drużyna przekroczy linię mety.
12. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z łuku
§ 13
1. Zawodnicy oddają 3 strzały próbne.
2. W konkursie oddaje się 2 serie po 5 strzałów.
3. Odległość między linią strzału a tarczą wynosi 10 m.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Rzut kołem hula-hop
§ 14
1. Konkurencja polega na rzucie kołem hula-hop na drążek umieszczony na wysokości ok. 2 m.
2. Odległość między linią rzutu a podstawą drążka wynosi 6 m.
3. Zawodniczki oddają 3 rzuty próbne.
4. W konkursie oddaje się 3 serie po 5 rzutów.
5. Do punktacji zalicza się tylko te koła hula-hop, które wiszą na drążku po oddaniu wszystkich rzutów.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Obsługa machiny oblężniczej
§ 15
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na wystrzeleniu z gigantycznej procy piłki na jak najdalszą odległość. Odległość oznacza się po wykonanym strzale w miejscu zatrzymania się piłki na torze lub w miejscu przecięcia przez piłkę granicy wyznaczonego toru.
3. W Konkursie oddaje się 9 strzałów.
4. Zawodnicy oddają kolejno po 3 strzały według numerów startowych. Druga seria rozpoczyna się w odwrotnej kolejności zaś trzecia seria w kolejności od najsłabszego do najlepszego zawodnika.
5. W razie awarii sprzętu do Konkursu zalicza się ostatnią pełną kolejkę oddanych strzałów.
5. Podczas wykonywania strzału niedozwolone jest odrywanie machiny od podłoża. W przypadku oderwania machiny zawodnik traci prawo do wykonywanego strzału.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z karabinka pneumatycznego kobiet i mężczyzn
§ 16
1. Drużyna wystawia 2 osoby – kobietę i mężczyznę.
2. W konkursie oddaje się po 13 strzałów w 3 seriach: 3, 5, 5.
3. Do punktacji liczy się 10 najlepszych strzałów.
4. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
5. Odległość do tarczy wynosi 5 m.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Rzut podkową dla sołtysów i w kategorii open
§ 17
1. W konkurencji dla sołtysów Sołectwo reprezentuje Sołtys.
2. W konkurencji w kategorii open Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
3. Zasady rozgrywki zostaną podane podczas Turnieju przez Pana Antoniego Nawrockiego sędziego prowadzącego Konkurencję.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Złota bramka”
§ 18
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Zawodnicy strzelają piłką nożną do bramki unihokeja z odległości 7 m.
3. Każdy oddaje po jednym strzale. Strzelenie bramki kwalifikuje do następnej fazy pojedynku.
a) jeśli spośród zawodników startujących w pierwszej serii trafi do bramki tylko jeden zawodnik – zostaje zwycięzcą, a pozostali uczestniczą w dogrywce o miejsca II i III w dalszym ciągu wg zasad „złotej bramki”,
b) w przypadku, gdy po pierwszej serii strzałów żaden z zawodników nie trafi do bramki, konkurs rozpoczyna się jakby od nowa,
c) jeżeli w pierwszej serii do bramki trafi kilku zawodników, wówczas walczą o najwyższe lokaty w kolejnej kolejce.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Labirynt”
§ 19
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na przejściu labiryntu w jak najkrótszym czasie.
3. Czas liczony jest od wejścia do labiryntu do wyjścia z niego.
4. W korytarzach labiryntu znajdują się przeszkody, które trzeba pokonać, a na jego drodze stoją pojemniki, w których znajdują się hasła/obrazy, które warto zapamiętać.
5. W konkurencji liczy się czas pokonania labiryntu oraz ilość zapamiętanych haseł/obrazów.
6. Po wyjściu z labiryntu zawodnik ma 60 sekund na okazanie się swoją wiedzą na piśmie.
7. Za każde prawidłowo zapamiętane hasło/obraz zostaną odliczone sekundy od czasu przejścia labiryntu (maksymalnie 16 sekund).
8. Od labiryntu należy trzymać się z daleka. Obiekt będzie strzeżony. Komisja sędziowska będzie prosiła zawodników do konkurencji w ustalonej kolejności. Po przejściu labiryntu zawodnik zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej tajemnicy.
9. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.
W przypadku równorzędnych wyników końcowych dla rozstrzygnięcia kolejności miejsc I-III decydujący jest czas przebiegu labiryntu. Miejsca IV i kolejne ustala się wg zasad określonych w § 7 pkt.2.

PSZOK - „Wielki Szlem”
§ 20
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na zaserwowaniu piłki tenisowej w taki sposób, by trafić do jednego z 5 kartonów.
3. W konkursie wykonuje się 2 serie po 36 serwów zza linii wyznaczającej pole do tenisa ziemnego (z linii serwu) z prawej na lewą stronę kortu.
4. W pierwszej serii zawodnicy serwują zgodnie z numerami startowymi. W drugiej serii zawodnicy startują według zdobytych punktów w pierwszej serii – od najsłabszego do najlepszego wyniku.
5. Technika serwu jest dowolna.
6. Jeśli piłka trąci siatkę (net), a trafi do kartonu, uderzenie takie jest zaliczane.
7. Kartony - cel serwu - rozmieszczone są za siatką w polu odbicia serwisu.
8. Za trafienie do odpowiedniego kartonu można uzyskać 1,2 lub 3 punkty.
9. Jeżeli zawodnikowi uda się trafić chociaż po 1 piłce do każdego z kartonów zdobywa Wielkiego Szlema i liczba wszystkich zdobytych przez niego punktów w danej serii podwaja się.
10. Do punktacji liczy się to, co jest w kartonie.
11. Wynik obliczany jest po wykonaniu przez zawodnika wszystkich serwów w każdej serii.
12. Zwycięzcą konkurencji zostaje osoba, która uzyska największą ilość punktów w obu seriach.
13. W przypadku konieczności rozegrania dogrywki zawodnicy wykonują po 6 serwów.
14. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Powrót żniwiarza”
§ 21
1. Drużyna wystawia 1 osobę – kobietę lub mężczyznę.
2. W konkurencji startować może rolnik prowadzący własne indywidualne gospodarstwo rolne lub pracujący w zakładzie rolnym.
3. Do punktacji liczony jest czas i dokładność pokonania toru.
4. Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód:
a) przeskoczenie kolejno 3 płotków lekkoatletycznych / balotów,
b) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
c) ułożenie w równe słupki po 10 sztuk monet o nominałach 0,50; 1 i 2 zł,
d) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
e) dokładne i czytelne zaadresowanie drukowanymi literami koperty zgodnie z wzorem (sędzia oceniać będzie wykonanie i czytelność),
f) pokonanie toru złożonego z 8 kół hula-hop,
g) pokonanie basenu strażackiego.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
6. Punkty karne liczy się następująco:
a) za przewrócenie płotka – 3 pkt.,
b) za każdy błędnie ułożony słupek monet (wymieszanie nominałów) dodaje się 2 pkt.,
c) za każdą pominiętą, przestawioną, błędnie wpisaną lub niepełną literę – 1 pkt.,
d) za nieczytelny tekst na kopercie (nieczytelność stwierdzona przez sędziego konkurencji) – do 10 pkt.,
e) za nadepnięcie, naskoczenie na koło hula-hop lub przewrócenie się dodaje się 5 pkt.,
f) za wskoczenie na rusztowanie basenu dodaje się 10 pkt.,
g) dopuszczalne jest podparcie się o rusztowanie basenu jedną ręką. Użycie dwóch rąk karane jest 5 pkt.
7. W przypadku ominięcia któregokolwiek z płotków lub któregokolwiek z kół hula-hop należy tory te pokonać ponownie, by uznać przeszkodę za zaliczoną.
8. Z uwagi na lekkość konstrukcji basenu zabronione jest wskakiwanie na jego rusztowanie.
9. Pominięcie którejkolwiek z przeszkód oznacza dyskwalifikację zawodnika.
10. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.
 

Uzupełnienie Regulaminu

Siatkówka plażowa sąsiedzko – rodzinna

1. Ze względu na zgłoszenie do siatkówki plażowej sąsiedzko – rodzinnej 10 drużyn Grupa A liczy 4 zespoły, natomiast Grupa B i C po 3 zespoły. Zwycięzcy grup awansują do fazy finałowej. Jako czwarty do fazy finałowej przechodzi zwycięzca meczu barażowego, który rozgrywa druga drużyna z Grupy A z jedną z drużyn z drugich miejsc w Grupie B i C. O tym, która to z nich będzie zdecyduje bilans punktów meczowych, a w przypadku ich równej ilości bilans punktów setowych, a następnie małych punktów. Przy nie dającej się rozstrzygnąć sytuacji drużyny te rozgrywają dodatkowy mecz o prawo gry w barażu.
2. W przypadku rezygnacji jednej z drużyn ze startu w konkurencji przed jej rozpoczęciem, nastąpi wyrównanie liczebności grup w następujący sposób: ostatnia drużyna z najliczniejszej grupy zostaje przesunięta do grupy najmniej licznej zajmując miejsce tej, która się wycofała.
 

 


Kalendarium imprez

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia