Strona główna| Mapa strony| Kontakt
Dziś jest środa, 27 październik 2021    Zegar 09:00:10

Regulamin Turnieju

 

REGULAMIN
XI Turnieju Sołectw w Wojnowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem zawodów jest Urząd Gminy w Sicienku i Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku.
§ 2
1. Zawody rozgrywane są w 17 dyscyplinach sportowych:
1) 4 drużynowe:
- siatkówka plażowa sąsiedzko – rodzinna,
- tenis stołowy – kobiety,
- tenis stołowy – mężczyźni,
- drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”.

2) 13 indywidualnych:
- dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki
- strzelanie z łuku - kobiety,
- strzelanie z łuku - mężczyźni,
- rzut kołem hula-hop - kobiety,
- obsługa machiny oblężniczej,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego - kobiety,
- strzelanie z karabinka pneumatycznego- mężczyźni ,
- jazda sprawnościowa na rowerze - kobiety,
- jazda sprawnościowa na rowerze - mężczyźni,
- PSZOK – „Wielki Szlem”,
- „złota bramka- głupia bramka”,
- labirynt
- „powrót żniwiarza”.
§ 3
1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy Sołectw z terenu gminy Sicienko, którzy co najmniej w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem § 10 ust.2.
2. Uczestnik zawodów może reprezentować tylko Sołectwo, którego jest mieszkańcem.
3. Kapitanem każdej drużyny jest Sołtys.
4. W konkurencjach indywidualnych Sołectwo reprezentuje 1 osoba, odpowiednio kobieta lub mężczyzna.
5. Zmian zawodników na liście startowej w poszczególnych konkurencjach może dokonać kapitan drużyny najpóźniej w dniu zawodów. Listy zamykane są 10 min. przed rozpoczęciem Turnieju.
§ 4
Drużyny – Sołectwa mają stałe numery startowe nadane zgodnie z porządkiem alfabetycznym.
§ 5
1. By zostać sklasyfikowaną reprezentacja Sołectwa musi wziąć udział przynajmniej w 8 dowolnych konkurencjach.
2. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w 5 konkurencjach – 2 drużynowych i 3 indywidualnych.
3. Sołtys może wystąpić w większej ilości konkurencji, jeśli równocześnie spełnia warunki Regulaminu dla danej konkurencji.

§ 6
1. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania konkurencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
2. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Wójt Gminy, Sędzia główny i Sekretarze zawodów.
Rozdział II
Zasady punktacji
§ 7
1. We wszystkich konkurencjach punkty przyznawane są wg schematu:
- I miejsce – 20 pkt.,
- II miejsce – 19 pkt.,
- III miejsce – 18 pkt.,
i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujących.
2. Dogrywkę przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc. W pozostałych przypadkach zawodnicy, którzy uzyskali ten sam wynik, otrzymują równą ilość punktów do klasyfikacji liczoną dla miejsca wyższego (np. 2 zawodników uplasowało się na IV miejscu i otrzymują każdy po 17 pkt. a następny zawodnik zostaje sklasyfikowany na VI pozycji i otrzymuje 15 pkt.).
§ 8
1. Zawodnik zdyskwalifikowany w danej konkurencji i który nie ukończył konkurencji lub naruszył jej regulamin zajmuje ostatnie miejsce i otrzymuje 5 punktów.
2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

§ 9
W przypadku stosowania punktów karnych 1 pkt. karny równy jest 1 sekundzie.

Rozdział III
Poszczególne konkurencje

Siatkówka plażowa sąsiedzko - rodzinna
§ 10
1. Drużyna liczy co najmniej 4 osoby.
2. Na boisku muszą znajdować się 4 osoby – 2 kobiety i 2 mężczyzn, w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna powyżej 35 roku życia. Pozostali zawodnicy (kobieta i mężczyzna) muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu rozgrywek eliminacyjnych. Drużyna zdekompletowana będzie zdyskwalifikowana.
3. Eliminacje i turniej główny rozgrywane są przed Turniejem Sołectw:
a) eliminacje rozgrywane są w 3 grupach systemem każdy z każdym,
b) podziału na grupy dokonuje się poprzez losowanie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sicienku w wyznaczonym terminie, z wyłączeniem trzech najlepszych drużyn z poprzedniego Turnieju, które rozstawione są z numerami 1 w osobnych grupach,
c) rozgrywa się po 2 sety do 15 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set,
w którym gra się do 15 punktów,
d) punkty liczy się następująco:
– za mecz wygrany w stosunku 2:0 – 3 pkt. otrzymuje zwycięzca,
– za mecz wygrany w stosunku 2:1 – 2 pkt. otrzymuje zwycięzca, 1 pkt. otrzymuje zwyciężony,
e) o zwycięstwie w grupie decyduje ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
f) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku,
g) zwycięzcy grup przechodzą do fazy finałowej,
h) jako czwarta do fazy finałowej przechodzi najlepsza drużyna z drugich miejsc w grupie, o czym decyduje bilans punktów meczowych, a w przypadku ich równej ilości bilans punktów setowych, a następnie małych punktów. Przy nie dającej się rozstrzygnąć sytuacji drużyny z równą ilością punktów spotykają się w dniu fazy finałowej i rozgrywają mecz barażowy.
4. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się przynajmniej 12 drużyn, następuje podział w drodze losowania na 4 grupy eliminacyjne z wyłączeniem 4 najlepszych drużyn z poprzedniego Turnieju, które rozstawione zostają z numerami 1 w osobnych grupach. Rozgrywka toczy się systemem każdy z każdym zgodnie z zasadami podanymi w § 10 pkt. 3 podpunkty c) – g).
5. Podczas fazy finałowej rozgrywane są dwa półfinały. O podziale na grupy decyduje losowanie. Gra się 2 sety do 21 punktów, w przypadku remisu decyduje trzeci set, w którym gra się do 15 punktów. Zwycięzcy rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny z 2 miejsc grają mecz o III miejsce.
6. Drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) Przy 3 grupach:
aa) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo V,
bb) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo VIII,
cc) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo XI,
i dalej odpowiednio…
b) Przy 4 grupach:
aa) drużyny z 2 miejsc w grupach – ex aequo V,
bb) drużyny z 3 miejsc w grupach – ex aequo IX,
cc) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
7. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Tenis stołowy
§ 11
1. Konkurencja rozgrywana jest przed Turniejem Sołectw.
2. Drużyna składa się z 2 zawodników – tzw. pierwszej i drugiej rakiety.
a) zawodnicy ustalają między sobą, kto w jakim meczu reprezentuje sołectwo,
b) nie dopuszcza się dokonywania zmian w trakcie meczu,
c) zawodnik będący tzw. drugą rakietą musi rozegrać co najmniej 1 mecz w fazie zasadniczej.
3. Rozgrywka w fazie zasadniczej toczy się w dwóch grupach A i B systemem każdy z każdym. O podziale na grupy decyduje losowanie, które odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji. Podczas losowania obecny musi być Kapitan reprezentacji lub wytypowany zawodnik.
4. W przypadku, gdy do Turnieju zgłosi się przynajmniej 11 drużyn, następuje podział w drodze losowania na 3 grupy eliminacyjne. Rozgrywka w grupach toczy się systemem każdy z każdym.
5. Mecze toczą się do dwóch wygranych setów, set do 11 punktów lub do 2 punktów przewagi. W przypadku remisu rozgrywany jest trzeci set wg tych samych zasad.
6. W trakcie meczu każdy zawodnik wykonuje po 2 serwy. Wyjątek stanowi tzw. „gra na przewagi” na koniec seta. Wówczas zawodnicy wykonują po 1 serwie.
O pierwszym serwisie decyduje uzgodnienie lub losowanie.
7. Za zwycięstwo w pojedynku otrzymuje się 2 punkty meczowe.
8. O miejscu w fazie zasadniczej decyduje:
a) ilość punktów meczowych, w przypadku równej ilości – bilans punktów setowych, a następnie małych punktów,
b) przy tym samym bilansie małych punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.
9. W przypadku podziału na 2 grupy cztery najlepsze drużyny w grupie awansują do ćwierćfinału.
W ćwierćfinale obowiązuje system pucharowy:
1) A1-B4
2) A2-B3
3) A3-B2
4) A4-B1
9a. W przypadku podziału na 3 grupy dwie najlepsze drużyny w grupie bezpośrednio awansują do ćwierćfinału. O 7 i 8 miejsce rozgrywane są baraże między drużynami z 3 miejsc w grupach. W przypadku, gdy jedna z grup liczy więcej drużyn, niż dwie pozostałe, siódme miejsce premiujące awansem do ćwierćfinału zajmuje drużyna, która zajęła 3 miejsce w tej grupie, natomiast o ostatnie miejsce w ćwierćfinałach rozgrywany jest baraż między drużynami, które zajęły 3 miejsca w pozostałych 2 grupach.
W ćwierćfinałach obowiązuje następujący system:
1) A1-Zwyzięzca Barażu (ZB)
2) B1- II miejsce w Barażach lub A3
3) C1-B2
4) A2-C2
W ćwierćfinałach obowiązuje następujący system:
1) A1-Zwyzięzca Barażu (ZB)
2) B1- II miejsce w Barażach lub A3
3) C1-B2
4) A2-C2
10. Zwycięzcy meczów przechodzą do półfinałów i rozgrywają je wg zasady:
1 – 3
2 – 4.
11. Zwycięzcy półfinałów rozgrywają mecz finałowy o I miejsce w Turnieju, drużyny przegrane grają mecz o III miejsce.
12. Drużyny, które poniosły porażkę w ćwierćfinałach rozgrywają mecze o miejsca V-VIII analogicznie jak w półfinałach i finałach, czyli przegrany z 1 gra z przegranym z 3, a przegrany z 2 z przegranym z 4 pary ćwierćfinałowej. Następnie zwycięzcy tych dwu meczów grają mecz o V miejsce, natomiast przegrani o VII.
13. W przypadku podziału na 2 grupy drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) drużyny z 5 miejsc w grupach – ex aequo IX,
b) drużyny z 6 miejsc w grupach – ex aequo XI,
c) drużyny z 7 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
14. W przypadku podziału na 3 grupy drużyny, które odpadły w eliminacjach zajmują miejsca:
a) przegrany z barażu – IX miejsce,
b) drużyny z 4 miejsc w grupach – ex aequo X,
c) drużyny z 5 miejsc w grupach – ex aequo XIII,
i dalej odpowiednio…
15. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.
16. Organizatorzy zapewniają stoły i piłki. Zawodnik powinien posiadać swoją własną „szczęśliwą” rakietę.

Drużynowy bieg na nartach „Justyna ski-cup”
§ 12
1. Drużyna liczy 3 osoby dowolnej płci.
2. Drużyna stojąc razem na dwóch nartach musi jak najszybciej pokonać tor o długości ok. 30 m. Czas mierzony jest od linii startu do momentu przekroczenia przez drużynę mety końcówkami nart.
3. W razie upadku któregoś z zawodników bieg można kontynuować, ale w kompletnym składzie.
4. Nieukończenie biegu dyskwalifikuje drużynę.
5. Zawodnicy startują w grupach 3-drużynowych. W przypadku zgłoszenia do konkurencji mniejszej liczby sołectw niż mnożnik liczby 3 – ostatnia grupa liczy 2 drużyny. O podziale na grupy decyduje losowanie.
6. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy biegów w grupach oraz drużyny z najlepszymi czasami (łącznie 8 drużyn).
7. W ćwierćfinale parami startują kolejno drużyna z najlepszym czasem z drużyną
z najgorszym czasem i dalej odpowiednio.
8. W półfinałach startują po 2 drużyny na zasadach określonych w pkt. 6 i 7. Zwycięzcy rywalizują w finale o I miejsce, natomiast przegrani o III miejsce w Turnieju.
9. Drużyny, które odpadły w ćwierćfinałach zajmują miejsca zgodnie z uzyskanym czasem kolejno od V do VIII. Pozostałe drużyny zajmują zgodnie z uzyskanym czasem kolejne miejsca począwszy od IX.
10. Bieg powinien przebiegać harmonijnie i płynnie. Uszkodzenie sprzętu skutkuje dyskwalifikacją.
11. Bieg uważa się za zakończony, gdy cała drużyna przekroczy linię mety.
12. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Dwubój sołtysów: rzut piłką i strzał piłką do bramki
§ 13
1. W konkurencji startuje Sołtys. W szczególnych przypadkach losowych zastąpić może go członek Rady Sołeckiej, wówczas jednak zdobytą przez niego ilość punktów zmniejsza się o 3.
2. W konkursie oddaje się:
a) 5 strzałów piłką nożną do bramki z odległości 11 m,
b) 5 rzutów piłką ręczną do bramki z odległości 11 m,
3. Za każdy celny rzut i strzał zawodnik otrzymuje po 1 pkt.
4. O kolejności decyduje suma punktów.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z łuku
§ 14
1. Zawodnicy oddają 3 strzały próbne.
2. W konkursie oddaje się 2 serie po 5 strzałów.
3. Odległość między linią strzału a tarczą wynosi 10 m.
4. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Rzut kołem hula-hop
§ 15
1. Konkurencja polega na rzucie kołem hula-hop na drążek umieszczony na wysokości ok. 2 m.
2. Odległość między linią rzutu a podstawą drążka wynosi 6 m.
3. Zawodniczki oddają 3 rzuty próbne.
4. W konkursie oddaje się 3 serie po 5 rzutów.
5. Do punktacji zalicza się tylko te koła hula-hop, które wiszą na drążku po oddaniu wszystkich rzutów.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Obsługa machiny oblężniczej
§ 16
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na wystrzeleniu z gigantycznej procy piłki na jak najdalszą odległość. Odległość oznacza się po wykonanym strzale w miejscu zatrzymania się piłki na torze lub w miejscu przecięcia przez piłkę granicy wyznaczonego toru.
3. W Konkursie oddaje się 9 strzałów.
4. Zawodnicy oddają kolejno po 3 strzały według numerów startowych.
5. W razie awarii sprzętu do Konkursu zalicza się ostatnią pełną kolejkę oddanych strzałów.
5. Podczas wykonywania strzału niedozwolone jest odrywanie machiny od podłoża. W przypadku oderwania machiny zawodnik traci prawo do wykonywanego strzału.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z karabinka pneumatycznego kobiet
§ 17
1. W konkursie oddaje się 13 strzałów w 3 seriach: 3, 5, 5.
2. Do punktacji liczy się 10 najlepszych strzałów.
3. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
4. Odległość do tarczy wynosi 5 m.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Strzelanie z karabinka pneumatycznego mężczyzn
§ 18
1. W konkursie oddaje się 20 strzałów w 4 seriach: 5, 5, 5, 5. Dwie serie z 5 m, kolejne 2 z 10 m. W pierwszej kolejności wszyscy zawodnicy oddają strzały z 5 m, następnie wszyscy kolejno z 10 m.
2. Do punktacji liczą się wszystkie strzały.
3. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
4. Odległość do tarczy wynosi w dwóch pierwszych seriach 5 m i dwóch kolejnych seriach 10 m.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

Jazda sprawnościowa na rowerze.
§ 19
1. Konkurencja polega na przejeździe wyznaczona trasą miasteczka komunikacyjnego w jak najkrótszym czasie.
2. Do punktacji liczona jest dokładność i czas pokonania trasy.
3. Punkty karne liczy się następująco:
a) za nieregulaminową podpórkę – dodaje się 1 pkt.,

b) za upadek – dodaje się 4 pkt,
c) za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 5 pkt.
4. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
5. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.

 

PSZOK - „Wielki Szlem”
§ 20
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na zaserwowaniu piłki tenisowej w taki sposób, by trafić do jednego z 5 kartonów.
3. Zawodnicy mogą wykonać 3 serwy próbne.
4. W konkursie wykonuje się 33 serwy zza linii wyznaczającej pole do tenisa ziemnego (z linii serwu) z prawej na lewą stronę kortu.
5. Technika serwu jest dowolna.
6. Jeśli piłka trąci siatkę (net), a trafi do kartonu, uderzenie takie jest zaliczane.
7. Kartony - cel serwu - rozmieszczone są za siatką w polu odbicia serwisu.
8. Za trafienie do odpowiedniego kartonu można uzyskać 1,2 lub 3 punkty.
9. Jeżeli zawodnikowi uda się trafić chociaż po 1 piłce do każdego z kartonów zdobywa Wielkiego Szlema i liczba wszystkich zdobytych przez niego punktów podwaja się.
10. Do punktacji liczy się to, co jest w kartonie.
11. Wynik sprawdzany jest po wykonaniu przez zawodnika wszystkich serwów.
12. Zwycięzcą konkurencji zostaje osoba, która uzyska największą ilość punktów.
13. W przypadku konieczności rozegrania dogrywki zawodnicy wykonują po 3 serwy.
14. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu.

„Złota bramka, głupia bramka”
§ 21
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Zawodnicy strzelają piłką nożną do bramki z odległości 11 m.
3. Każdy oddaje po jednym strzale. Strzelenie bramki kwalifikuje do następnej fazy pojedynku.
a) jeśli spośród zawodników startujących w pierwszej serii trafi do bramki tylko jeden zawodnik – zostaje zwycięzcą, a pozostali uczestniczą w dogrywce o miejsca II i III w dalszym ciągu wg zasad „złotej bramki”,
b) w przypadku, gdy po pierwszej serii strzałów żaden z zawodników nie trafi do bramki, konkurs rozpoczyna się jakby od nowa,
c) jeżeli w pierwszej serii do bramki trafi kilku zawodników, wówczas walczą o najwyższe lokaty w kolejnej kolejce.
4. Na podobnych zasadach ogólnych rozgrywana jest druga część tej konkurencji.
a) zawodnik oparty ręką na piłce spoczywającej w punkcie wykonywania rzutu karnego wykonuje „taniec”, czyli 10 okrążeń wokół piłki w określonym czasie po czym przystępuje do rzutu karnego. Jeżeli zawodnik nie wykona 10 okrążeń w wyznaczonym czasie, odpada z gry.
b) nieudany strzał eliminuje z udziału w dalszej grze,
c) pozostałe reguły – jak w „złotej bramce”
5. Kolejność końcową ustala się sumując punkty uzyskane za miejsce zajęte w obu częściach składowych konkurencji.
6. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu, z tym, że ewentualną dogrywkę rozgrywa się w konwencji „złotej bramki”.

„Labirynt”
§ 22
1. W konkurencji Sołectwo reprezentuje zawodnik dowolnej płci.
2. Konkurencja polega na przejściu labiryntu w jak najkrótszym czasie.
3. Czas liczony jest od wejścia do labiryntu do wyjścia z niego.
4. W korytarzach labiryntu znajdują się przeszkody, która trzeba pokonać i hasła, które warto zapamiętać.
5. W konkurencji liczy się czas pokonania labiryntu oraz ilość zapamiętanych haseł.
6. Po wyjściu z labiryntu zawodnik ma 90 sekund na okazanie się swoją wiedzą na piśmie.
7. Za każde prawidłowo zapamiętane hasło zostaną odliczone sekundy od czasu przejścia labiryntu (od 0,5 do 4 w zależności od złożoności hasła; maksymalnie 22 sekundy).
8. Od labiryntu należy trzymać się z daleka. Obiekt będzie strzeżony. Komisja sędziowska będzie prosiła zawodników do konkurencji w ustalonej kolejności. Po przejściu labiryntu zawodnik zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej tajemnicy.
9. Ostateczna punktacja obliczana jest wg zasad określonych w § 7 Regulaminu. W przypadku równorzędnych wyników końcowych dla rozstrzygnięcia kolejności miejsc I-III decydujący jest czas przebiegu labiryntu. Miejsca IV i kolejne ustala się wg zasad określonych w § 7 pkt.2.

„Powrót żniwiarza”
§ 23
1. Drużyna wystawia 1 osobę – kobietę lub mężczyznę.
2. W konkurencji startować może rolnik prowadzący własne indywidualne gospodarstwo rolne lub pracujący w zakładzie rolnym.
3. Do punktacji liczony jest czas i dokładność pokonania toru.
4. Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód:
a) przeskoczenie kolejno 3 płotków lekkoatletycznych / balotów,
b) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
c) ułożenie w równe słupki po 10 sztuk monet o nominałach 0,50; 1 i 2 zł,
d) przejście odcinkiem podajnika dmuchawy do siana,
e) dokładne i czytelne zaadresowanie drukowanymi literami koperty zgodnie z wzorem (sędzia oceniać będzie wykonanie i czytelność),
f) pokonanie toru złożonego z 8 kół hula-hop,
g) pokonanie basenu strażackiego.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, która uzyska najlepszy czas i najniższą liczbę punktów karnych.
6. Punkty karne liczy się następująco:
a) za przewrócenie płotka – 3 pkt.,
b) za każdy błędnie ułożony słupek monet (wymieszanie nominałów) dodaje się 2 pkt.,
c) za każdą pominiętą, przestawioną, błędnie wpisaną lub niepełną literę – 1 pkt.,
d) za nieczytelny tekst na kopercie (nieczytelność stwierdzona przez sędziego konkurencji) – do 10 pkt.,
e) za nadepnięcie, naskoczenie na koło hula-hop lub przewrócenie się dodaje się 5 pkt.,
f) za wskoczenie na rusztowanie basenu dodaje się 10 pkt.,
g) dopuszczalne jest podparcie się o rusztowanie basenu jedną ręką. Użycie dwóch rąk karane jest 5 pkt.
7. W przypadku ominięcia któregokolwiek z płotków lub któregokolwiek z kół hula-hop należy tory te pokonać ponownie, by uznać przeszkodę za zaliczoną.
8. Z uwagi na lekkość konstrukcji basenu zabronione jest wskakiwanie na jego rusztowanie.
9. Pominięcie którejkolwiek z przeszkód oznacza dyskwalifikację zawodnika.
10. Ostateczna punktacja obliczana jest według zasad określonych w § 7 Regulaminu.
 


Kalendarium imprez

Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wyszukaj imprezę

Data od: Data do:
Szukana fraza

Sonda

Co sądzisz o witrynie Gminy Sicienko?
zobacz wyniki

Copyright © 2009 Urząd Gminy Sicienko

Projekt i realizacja MPMedia